Professional Products
Karaoke Products
News
DJG Audio set for Galaxy Coffe
DJG Audio set for Galaxy Coffe

DJG Audio hoàn thành hệ thống Pro âm thanh cho thương hiệu Coffe Galaxy. Sử dụng loa DJG Audio J12 x4 cặp Main Power KH8004 x3 ...

Buổi triển lãm và thu thập các đánh giá về chất âm tại thị trường Châu Á
Buổi triển lãm và thu thập các đánh giá về chất âm tại thị trường Châu Á