Chuyên mục: Projects

Summary of technical project briefs held at international conferences

DJG Audio set for Galaxy Coffe
DJG Audio set for Galaxy Coffe

DJG Audio hoàn thành hệ thống Pro âm thanh cho thương hiệu Coffe Galaxy. Sử dụng loa DJG Audio J12 x4 cặp Main Power KH8004 x3 Sub DJG Audio KF18 x4 Vang số DJG Audio K999Tất cả có 6 kết quả.