DJG Audio set for Galaxy Coffe

DJG Audio set for Galaxy Coffe

DJG Audio hoàn thành hệ thống Pro âm thanh cho thương hiệu Coffe Galaxy.
Sử dụng loa DJG Audio J12 x4 cặp 
Main Power KH8004 x3
Sub DJG Audio KF18 x4
Vang số DJG Audio K999

Chia sẻ:

Bình luận

Related posts