MIXER DJG K999

Mixer DJG K999 ra đời trong sự phát triển nhanh chóng của ngành âm thanh, đây cũng là thời điểm hoàng kim của các Mixer Digital , trong đó người ta đánh giá DJG k999 là một bước tiền mới trong các thế hệ Mixer Digital.

Mixer DJG K999

Signal-to-noise ratio (SNR) via, alarm off (> 107dB) (analog input), (> 114dB) (digital input)
Distortion (THD) main output 1Vrms @ 1kHz <0.002% (analog input), <0.001% (digital input)
Frequency response Main Output / Intermediate / Around 20Hz ~ 20kHz + 0.5dB Ultrasonic 20Hz ~ 20kHz + 0.5dB
Input level is similar to the maximum input level: BGM / IN1 / IN2 4VrmsS / PDIF: Welding / Coaxial 0dBFS = 2Vrms
Maximum output level 4Vrms
7 -segment up / down tone, 100-minute step distance (half a point)
Input and output 3 Video input and 1 video output
Input / output sensitivity / Impedance 1Vpp / 75ohm
Microphone section
Signal to noise ratio effect (SNR) Off (> 99dB)
Distortion + noise (THD + N) is disabled, 1Vrms @ 1kHz output <0.006%
Frequency response Main Output / Intermediate / Around 20Hz ~ 20kHz + 0.5dB Ultrasonic 20Hz ~ 20kHz + 0.5dB

Link download software MIXER DJG K999

 

Click
 

 

Link download software MIXER DJG K999

 

Click

Bình luận
Thẻ: ,
Related products